Apostelkollegium der Neuapostolischen Kirche
Leerboekje over de Geschiedenis van het Rijk Gottes - 2. deel Beknopte uiteenzetting van het Heils- en Verlossingplan van God met de mensen. Voorlopige uitgave 1967.


Standort: Brockhagen

Apostelkollegium der Neuapostolischen Kirche:
Leerboekje over de Geschiedenis van het Rijk Gottes - 2. deel : Beknopte uiteenzetting van het Heils- en Verlossingplan van God met de mensen. Voorlopige uitgave 1967. - Frankfurt am Main : Friedrich Bischoff Verlag, 1967. - 79 Seiten. - gut

00005562 - Undefiniert - Signatur: XXX Apost -