Liturgien og Kirkens andre Gudstjenester Oversat fra engelsk
Buch


Standort: Brockhagen

Liturgien og Kirkens andre Gudstjenester : Oversat fra engelsk. - Kopenhagen : [Katholisch- Apostolische Gemeinden Dänemarks], 1933. - XXX+640. - dänisch
Festeinband

00006623 - Katholisch-apostolische Gemeinde - Signatur: 4.7.KA Litur - Buch